Cá tra đông lạnh

  • Loại cá: Pangasius Hypophthamus
  • Mùa vụ: quanh năm
  • Loại: thịt trắng
  • Kính cỡ fillet: 120-170g, 170-220g, 220g up.
  • Quy cách: Cắt dè, bỏ da, bỏ xương…
  • Đóng gói:
   • IQF 1kg x 10 / thùng hoặc 10kg bulk
   • Interleave (block) 5kg x 2/ thùng.
  •  Loại cá: Pangasius Hypophthamus
  • Mùa vụ: quanh năm
  • Loại: thịt hồng
  • Kính cỡ fillet: 120-170g, 170-220g, 220g up.
  • Quy cách: Cắt dè, bỏ da, bỏ xương…
  • Đóng gói:
   • IQF 1kg x 10 / thùng hoặc 10kg bulk
   • Interleave (block) 5kg x 2/ thùng
  • Loại cá: Pangasius Hypophthamus
  • Mùa vụ: quanh năm
  • Loại: thịt trắng/ hồng
  • Kính cỡ fillet: 120-170g, 170-220g, 220g up.
  • Quy cách: Cắt dè, bỏ xương…
  • Đóng gói:
   •  IQF 1kg x 10 / thùng hoặc 10kg bulk
   •  Interleave (block) 5kg x 2/ thùng
  • Loại cá: Pangasius Hypophthamus
  • Mùa vụ: quanh năm
  • Loại: thịt trắng/hồng
  • Kính cỡ: 800 up gr/pc
  • Quy cách: còn đầu, còn vây, còn đuôi, bỏ nội tạng
  • Đóng gói: 1kg x 10 / thùng hoặc 10kg bulk
  • Loại cá: Pangasius Hypophthamus
  • Mùa vụ: quanh năm
  • Loại: thịt trắng/hồng
  • Kính cỡ: 600 up gr/pc
  • Quy cách: còn đầu, cắt vây, cắt đuôi, bỏ nội tạng
  • Đóng gói: 1kg x 10 / thùng hoặc 10kg bulk
  • Loại cá: Pangasius Hypophthamus
  • Mùa vụ: quanh năm
  • Loại: thịt trắng, thịt hồng
  • Kính cỡ fillet: 140 up gr/pc.
  • Quy cách: Cắt dè, bỏ da, bỏ xương…
  • Đóng gói:
   • IQF 1kg x 10 / thùng hoặc 10kg bulk
   • Interleave 5kg x 2/ thùng
  • Loại cá: Pangasius Hypophthamus
  • Mùa vụ: quanh năm
  • Loại: thịt trắng/hồng
  • Kính cỡ:
  • Quy cách: Cắt dè, bỏ da, bỏ xương…
  • Đóng gói: IQF / Interleave
  • Loại cá: Pangasius Hypophthamus
  • Mùa vụ: quanh năm
  • Loại: thịt trắng/hồng/
  • Kính cỡ:
  • Quy cách: Cắt dè, bỏ da, bỏ xương…
  • Đóng gói: IQF / Interleave
  • Loại cá: Pangasius Hypophthamus
  • Mùa vụ: quanh năm
  • Loại: thịt trắng/hồng/vàng
  • Kính cỡ:
  • Quy cách: Cắt dè, bỏ da, bỏ xương…
  • Đóng gói: IQF / Interleave

Trụ sở chính

 • Quốc lộ 91, KV Thới An 3, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam
 • Số điện thoại: +84-710-3854888
 • Số di động: +84 902 540 540
 • Số fax: +84-710-3855889
 • Email: info@hiepthanhgroup.com

Văn Phòng Đại Diện

 • 38 Đường số 2, Hưng Gia 5, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam
 • Số điện thoại: +84 8 5411 9992
 • Số fax: +84 8 5411 9994
 • Email: info@hiepthanhgroup.com

Chi nhánh Hoa Kỳ

 • 10181 Westminster Avenue, Room 213, Garden Grove, CA 92843
 • Số điện thoại: +1-714-643-9846
 • Số fax: +1-714-643-9854
 • Email: info@hiepthanhgroup.com