Thực trạng nghề khai thác thuỷ sản Nghệ An

Written by Administrator on 31/08/2012. Posted in Tin tức & sự kiện

Bờ biển Nghệ An kéo dài trên 82 km dọc theo 3 huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và Thị xã Cửa Lò. Biển Nghệ An mang đầy đủ tính chất vùng biển Vịnh Bắc Bộ; trữ lượng cũng như khả năng khai thác hải sản chịu ảnh hưởng rất lớn vào hai mùa gió thịnh hành: gió mùa Đông Bắc và gió mùa Đông Nam, tạo ra hai mùa vụ khai thác hải sản chính trong năm: vụ cá Bắc và vụ cá Nam;

Nghề khai thác ở Quỳnh Lưu chủ yếu là các nghề khai thác cá nổi truyền thống như nghề lưới Vây, Vó, Chụp, Câu mực…; huyện Diễn Châu chủ yếu là nghề khai thác cá đáy, đa số tàu thuyền huyện Diễn Châu làm nghề lưới Kéo, chỉ có một số ít làm nghề lưới Mành, Xăm, Rê…; huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò, tàu thuyền khai thác chủ yếu là các nghề lưới Kéo, Vây, Vó, Mành, Câu…và Te xúc. Nghề Te xúc là một nghề khai thác hải sản rất đặc trưng của vùng biển Cửa Lò (Nghệ An, nghề Te xúc chỉ có ở phường Nghi Thuỷ-TX Cửa Lò, toàn phường có khoảng 80 Phương tiện hoạt động nghề te xúc, tàu thuyền nghề Te xúc thường có kích thước và công suất máy nhỏ, khai thác chủ yếu các loài hải sản đi thành đàn gần bờ mà các nghề khác khai thác hiệu quả không cao như các loài Moi, cá Cơm….).

Ở Nghệ An, trên một phương tiện tàu cá có thể sử dụng hai đến ba nghề khai thác như nghề Te xúc thường kiêm luôn nghề Lưới kéo, nghề Chụp kiêm nghề Câu…. Theo số liệu điều tra tàu cá năm 2004 và kết quả thực hiện Công điện 141/CĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ năm 2005 và 2006, tổng số tàu thuyền khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá ở Nghệ An là 4020(chiếc); Trong đó tàu thuyền nghề Lưới kéo là 1080(chiếc) chiếm 26,87%, nghề Lưới vây có 114(chiếc) chiếm 2,83%, nghề Lưới rê có 1372(chiếc) chiếm 34,13%, nghề Câu có 865(chiếc) chiếm 21,52% tổng số tàu thuyền nghề cá; Tổng số tàu thuyền khai thác hải sản ở Nghệ An tương đối nhiều nhưng số lượng tàu thuyền khai thác lắp máy có công suất trên 50cv chỉ chiếm có 10% tổng số tàu thuyền trong toàn tỉnh kể cả các tàu Dự án xa bờ bên cạnh đó 50% tàu thuyền nghề cá lắp máy dưới 20cv và cũng 50% tổng số tàu thuyền mà Ngành thủy sản không quản lý được – chủ yếu là các loại tàu thuyền nhỏ hoạt động các khu vực bãi ngang và cửa sông.

Sản lượng khai thác hải sản năm 2005 toàn tỉnh đạt 37.000(tấn).

Hiện nay, để giảm chi phí sản xuất các tàu khai thác hải sản tập trung ở vùng nước gần bờ tương đối nhiều, áp lực khai thác ở vùng nước gần bờ ngày càng cao là nơi có nhiều loài hải sản tập trung sinh sản, đẻ trứng…. nhưng với ý thức Bảo vệ nguồn lợi hải sản của đa số ngư dân dịa phương còn thấp, sự tăng thêm sản lượng khai thác hải sản của ngư dân không tránh khỏi việc sử dụng ngư lưới cụ, phương pháp khai thác xâm hại đến nguồn lợi thuỷ sản như sử dụng ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ nhỏ hơn cho phép; sử dụng chất nổ, xung điện, hoá chất …. Đặc biệt nghề lưới Kéo kích thước mắt lưới nhỏ khai thác gần bờ khá nhiều, các loài hải sản chưa đến độ tuổi khai thác chiếm tỷ lệ cao trong một mẻ lưới; các nghề lưới Vó, Xăm, Vây…và đặc biệt là nghề Te xúc, Chụp 4 sào sử dụng chất nổ tương dối nhiều; sử dụng xung điện để khai thác thuỷ sản chủ yếu là các tàu thuyền lưới Kéo nhỏ gần bờ…Với thực trạng hiện nay thì nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi và suy thoái môi trường là khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, các nghề Chụp mực của ngư dân Quỳnh Lưu, nghề lưới Rê, Câu, các nghề lưới Vây và lưới Kéo khơi khai thác hiệu quả và an toàn nguồn lợi thủy sản.

Trụ sở chính

 • Quốc lộ 91, KV Thới An 3, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam
 • Số điện thoại: +84-710-3854888
 • Số di động: +84 902 540 540
 • Số fax: +84-710-3855889
 • Email: info@hiepthanhgroup.com

Văn Phòng Đại Diện

 • 38 Đường số 2, Hưng Gia 5, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam
 • Số điện thoại: +84 8 5411 9992
 • Số fax: +84 8 5411 9994
 • Email: info@hiepthanhgroup.com

Chi nhánh Hoa Kỳ

 • 10181 Westminster Avenue, Room 213, Garden Grove, CA 92843
 • Số điện thoại: +1-714-643-9846
 • Số fax: +1-714-643-9854
 • Email: info@hiepthanhgroup.com